Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
OŚ-27 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zagrożenia i ochrona lasu Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej
 • wg województw
 • Kierunki wyłączenia gruntów w produkcji leśnej
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zagrożenia i ochrona lasu Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej
 • regionalna dyrekcja Lasów Państwowych
 • Kierunki wyłączenia gruntów w produkcji leśnej
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zagrożenia i ochrona lasu Środki z funduszu Leśnego ustalone i pobrane w wyniku prawomocnych decyzji wydanych na podstawie przepisów o ochronie gruntów leśnych
 • Opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej
 • Opłaty wymierzone i uiszczone z tyt. wyłączenia lasów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zagrożenia i ochrona lasu Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej
 • regionalna dyrekcja Lasów Państwowych
 • grupy typów siedliskowych lasów
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok