Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
OŚ-4g - sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Środki budżetu pochodzące z opłat i kar środowiskowych
Zmienna ilościowa
  • 1 stycznia
  • 31 grudnia
3 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Inne wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Środki funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych
Zmienna ilościowa
  • rok