Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkolnictwie wyższym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność badawcza i rozwojowa Prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej (B+R) Zmienna jakościowa
 • rok
2 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R realizowanej poza jednostką Zmienna jakościowa
 • rok
3 Działalność badawcza i rozwojowa Czy jednostka posiadała w innych miejscowościach jednostki organizacyjne, które prowadziły działalność badawczą lub rozwojową lub finansowały wykonanie prac badawczych lub rozwojowych Zmienna jakościowa
 • rok
4 Działalność badawcza i rozwojowa Rodzaj sprawozdania Zmienna jakościowa
 • rok
5 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Pochodzenie środków
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Aparatura naukowo-badawcza Wartość brutto aparatury naukowo-badawczej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Aparatura naukowo-badawcza Wartość umorzenia aparatury naukowo-badawczej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Aparatura naukowo-badawcza Aparatura naukowo-badawcza otrzymana nieodpłatnie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R realizowanej poza jednostką
 • Finansowanie działalności B+R po za jednostką
 • Forma przekazania środków na B+R poza jednostkę sprawozdawczą
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R związaną z COVID-19
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność badawcza i rozwojowa Zaangażowanie w prace B+R związane z COVID-19 Zmienna jakościowa
 • rok
12 Działalność badawcza i rozwojowa Rodzaj wpływu COVID-19 na prowadzoną działalność B+R
 • Aspekty działalności B+R
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj wpływu COVID-19
Zmienna jakościowa
 • rok
13 Działalność badawcza i rozwojowa Firmy odpryskowe typu spin-out założone przez pracowników jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność badawcza i rozwojowa Firmy odpryskowe typu spin-off założone przez pracowników jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Własność intelektualna Polityka patentowa w jednostce
 • Polityka jednostki dotycząca właśności intelektualnej
Rozwiń grupowanie
 • Tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
16 Własność intelektualna Uzyskane prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej
 • Rodzaj urzędu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Własność intelektualna Wynalazki zgłoszone w UPRP planowane do zgłoszenia w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Własność intelektualna Wnioski o ochronę praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej
 • Rodzaje zgłoszenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • Wykształcenie
 • Zawód
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność badawcza i rozwojowa Pracujący w działalności B+R (personel wewnętrzny)
 • Płeć
 • Zawody
Rozwiń grupowanie
 • EPC
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność badawcza i rozwojowa Personel zewnętrzny w działalności B+R
 • Płeć
 • Zawody
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność badawcza i rozwojowa Personel w działalności B+R
 • Typ personelu
 • Płeć
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Rodzaj nakładów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Sposób pozyskiwaia środków publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Rodzaj działalności B+R
 • Rodzaj nakładów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Dziedziny B+R
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Cele społeczno-ekonomiczne
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Dedykowane PKD
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna