Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PS-03 - sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Miejsca w zakładzie stacjonarnym pomocy społecznej
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Mieszkańcy zakładu stacjonarnego pomocy społecznej
 • Charakterystyka mieszkańców
 • Odpłatność za pobyt
 • Kobiety w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej
 • Wiek mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • rok
3 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Przystosowanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Wolontariusz
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Zakład stacjonarny pomocy społecznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Zakład stacjonarny pomocy społecznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Zakład stacjonarny pomocy społecznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Pobyt w zakładzie stacjonarnym pomocy społecznej
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Organ prowadzący zakład stacjonarny pomocy społecznej Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
13 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący w głównym miejscu pracy, u których zdiagnozowano COVID-19
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok