Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
RRW-12 - sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Należności wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Należności uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Opłaty roczne wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Opłaty roczne uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Opłaty roczne podwyższone wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Opłaty roczne podwyższone uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Inne opłaty wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Inne opłaty uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Opłaty i należności wymierzone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Opłaty i należności uiszczone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Opłaty i należności umorzone z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Ekonomiczne aspekty ochrony gruntów rolnych Stan środków pieniężnych uiszczonych z tytułu wyłączenia gruntów
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego
 • na koniec okresu sprawozdawczego