Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MGM-RW - sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obiekty małej retencji wodnej Koszt jednostkowy obiektów małej retencji
 • Rodzaj obiektów małej retencji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł / szt.
 • tys. zł / km
 • zł / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obiekty małej retencji wodnej Obiekty małej retencji
 • szt.
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • raz w roku w sprawozdaniu za 12 miesięcy