Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
RRW-2 - sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zaopatrzenie wsi w wodę (sieć i przyłącza)
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Nowe stacje uzdatniania wody
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Modernizacja stacji uzdatniania wody
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Nowe zbiorcze oczyszczalnie ścieków
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zbiorcza kanalizacja wiejska (sieć i przyłącza)
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Modernizacja zbiorczych oczyszczalni ścieków
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Nakłady na środki trwałe na inwestycje w zakresie wodociągów i sanitacji wsi
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zorganizowane wysypiska (składowiska) odpadów komunalnych
 • Wg. źródeł finansowania inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Stacje uzdatniania wody oddane do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Oczyszczalnie ścieków Obiekty w zbiorczych oczyszczalniach ścieków
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Oczyszczalnie ścieków Przepustowość zbiorczych oczyszczalni ścieków oddanych do eksploatacji
 • m3 / d
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Oczyszczalnie ścieków Przepustowość zbiorczych oczyszczalni ścieków
 • m3 / d
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków oddane do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zorganizowane wysypiska (składowiska) odpadów komunalnych oddane do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zorganizowane wysypiska (składowiska) odpadów komunalnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Powierzchnia zorganizowanych wysypisk (składowisk) odpadów komunalnych oddanych do eksploatacji
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zorganizowane wysypiska (składowiska) odpadów komunalnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Cechy nieruchomości Budynki mieszkalne oddane do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Cechy nieruchomości Budynki mieszkalne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Cechy nieruchomości Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej oddane do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Cechy nieruchomości Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci wodociągowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Cechy nieruchomości Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej oddane do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Cechy nieruchomości Budynki mieszkalne podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Dane adresowe i terytorialne Sołectwa
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sołectwa posiadające zbiorczą sieć wodociągową oddaną do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sołectwa posiadające zbiorczą sieć wodociągową
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sołectwa posiadające zbiorczą sieć kanalizacyjną oddaną do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sołectwa posiadające zbiorczą sieć kanalizacyjną
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sołectwa częściowo zwodociągowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sołectwa częściowo skanalizowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Minimalne stawki opłat za wodę (brutto)
 • zł / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Maksymalne stawki opłat za wodę (brutto)
 • zł / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Minimalne stawki opłat za ścieki (brutto)
 • zł / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Nakłady na środki trwałe dla inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Maksymalne stawki opłat za ścieki (brutto)
 • zł / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Oczyszczalnie ścieków Zmodernizowane zbiorcze oczyszczalnie ścieków oddane do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Oczyszczalnie ścieków Obiekty w zbiorczych oczyszczalniach ścieków oddanych do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej oddana do eksploatacji
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Zbiorcza sieć wodociągowa
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Zbiorcza sieć wodociągowa oddana do eksploatacji
 • km
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Zmodernizowane stacje uzdatniania wody oddane do eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Stacje uzdatniania wody
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia