Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
S-12 - sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach kościelnych<br />
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
 • osoby doktoryzujące się
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
 • rodzaj niepełnosprawności
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby doktoryzujące się - szkoła doktorska
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni
 • rodzaj niepełnosprawności
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby doktoryzujące się
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni
 • rodzaj niepełnosprawności
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby doktoryzujące się - szkoła doktorska
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • płeć (o, k)
 • w szkole doktorskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora lub właściwego ministra
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • w szkole doktorskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • którzy pozytywnie przeszli ewaluację śródokresową po II roku
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie decyzji rektora
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w szkole doktorskiej
 • którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • pełno-, niepełnozatrudnieni, w podst. miejscu pracy
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • pełno-, niepełnozatrudnieni, w podst. miejscu pracy
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Stypendia naukowe Osoby pobierające stypendia naukowe
 • stypendia przyznane na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej
 • uzyskały stopień doktora w trybie eksternistycznym w danym roku kalendarzowym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej
 • wszczęły postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w danym roku kalendarzowym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej
 • wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • poza studiami doktoranckimi
 • wszczęte przewody doktorskie w danym roku kalendarzowym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • poza studiami doktoranckimi
 • wszczęte przewody doktorskie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • poza studiami doktoranckimi
 • uzyskały stopień doktora
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Doktoranci i doktoraty Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • na/po studiach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Doktoranci i doktoraty Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich
 • w tym kobiety
 • na/po studiach doktoranckich
 • na studiach doktoranckich
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Doktoranci i doktoraty Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich
 • w tym kobiety
 • podczas studiów doktoranckich
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
42 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie decyzji rektora
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
48 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
49 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • którzy otrzymali świadectwo ukończenia kształcenia poza Polską
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
50 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
51 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • którzy otrzymali świadectwo ukończenia kształcenia poza Polską
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
52 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
53 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
54 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
55 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • przyjęci na pierwszy semestr
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
56 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie decyzji rektora
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
57 Doktoranci i doktoraty Wszczęte przewody doktorskie
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
59 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
60 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchaczom, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
62 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Pracujący, w tym zatrudnieni Nauczyciele akademiccy
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • podstawowe stanowiska nauczycieli akademickich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok