Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: środki trwałe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
2 Środki trwałe brutto Środki trwałe brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych - stan na koniec roku
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych - wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Środki trwałe brutto Wartość brutto środków trwałych - zmniejszenie wartości brutto
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
 • Środki trwałe - zmniejszenie wartości brutto
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Nakłady inwestycyjne Nakłady na zakup używanych środków trwałych
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Środki trwałe brutto Wartość nowych oraz ulepszonych środków trwałych, przyjętych do ewidencji w roku sprawozdawczym (bez zakupu używanych)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość nowych środków trwałych przyjętych do ewidencji
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Nakłady inwestycyjne Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących z importu
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - przypada na import z nakładów na środki trwałe
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Nakłady inwestycyjne Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto (tj. bez potrącenia umorzeń) wartości niematerialnych i prawnych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
 • Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, użytkowych oraz zdobniczych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - koszty zakończonych prac rozwojowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość brutto - koszty zakończonych prac rozwojowych - związane z eksploatacją złóż
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Wartości niematerialne i prawne brutto Wartość firmy brutto
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Środki trwałe brutto Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Środki trwałe brutto Dotychczasowe odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) - wartość środków trwałych całkowicie zamortyzowanych (umorzonych)
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Środki trwałe brutto Odpisy amortyzacyjne w roku sprawozdawczym
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - odpisy amortyzacyjne
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - liczba nowo rozpoczętych polegających na ulepszaniu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Środki trwałe brutto Środki trwałe - rodzaj działalności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
22 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
23 Nakłady inwestycyjne Inwestycje nowo rozpoczęte - wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych polegających na ulepszaniu
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
25 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów ogółem
 • Źródła finansowania nakładów SP, SG-01
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na środki trwałe
 • Źródła finansowania nakładów SP, SG-01
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na nowe obiekty majątkowe i ulepszenie istniejących
 • Źródła finansowania nakładów SP, SG-01
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na wartości niematerialne i prawne
 • Źródła finansowania nakładów SP, SG-01
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Nakłady inwestycyjne Finansowanie nakładów na pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
 • Źródła finansowania nakładów SP, SG-01
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
31 Środki trwałe brutto Środki trwałe przekazane
 • Środki trwałe przekazane
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Środki trwałe brutto Środki trwałe otrzymane
 • Środki trwałe otrzymane
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Nakłady inwestycyjne Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - wartość brutto środków trwałych oraz nakłady na budowę, zakup i ulepszenie
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Środki trwałe brutto Czy jednostka sprawozdawcza chce sporządzić dodatkowe sprawozdanie dla „inwestora zastępczego”? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
36 Środki trwałe brutto Proszę podać ich liczbę i sporządzić odpowiednią ilość dodatkowych sprawozdań
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia