Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
T-02 - sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Wartość usług Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w jednostkach transportowych
 • Rodzaj usług
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Wartość usług Przychody ze sprzedaży produktów (usług) w podmiotach prowadzących działalność pocztową
 • Rodzaj usług
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Wartość usług Przychody z działalności telekomunikacyjnej
 • Rodzaj usług
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety