Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
T-04 - sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu rzeczy i pozostałe
 • Tabor samochodowy
 • Kierunek komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • t
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski Pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu rzeczy i pozostałe
 • Klasa emisji spalin EURO
 • Tabor samochodowy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Eksploatacja pojazdów drogowych Przebiegi pojazdów samochodowych
 • Kierunek transportu
 • Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe
Rozwiń grupowanie
 • wozo km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Eksploatacja pojazdów drogowych Wozodni pracy
 • Kierunek transportu
 • Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety