Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
T-10 - sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Porty morskie Obroty ładunkowe z tytułu transportu morskiego
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Porty morskie Międzynarodowy obrót morski
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Porty morskie Międzynarodowy obrót morski z tytułu przywozu
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Porty morskie Międzynarodowy obrót morski z tytułu wywozu
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Porty morskie Krajowy obrót morski
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Porty morskie Krajowy obrót morski z tytułu przywozu
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Porty morskie Obroty ładunkowe z tytułu transportu śródlądowo-morskiego (przywóz) i morsko-śródlądowego (wywóz)
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Porty morskie Krajowy obrót morski z tytułu wywozu
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Porty morskie Obrót międzynarodowy w transporcie śródlądowo-morskim (przywóz) i morsko-śródlądowym (wywóz)
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Porty morskie Obrót międzynarodowy w transporcie śródlądowo-morskim (przywóz)
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Porty morskie Obrót międzynarodowy w transporcie morsko-śródlądowym (wywóz)
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Porty morskie Obrót krajowy w transporcie śródlądowo-morskim (przywóz) i morsko-śródlądowym (wywóz)
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Porty morskie Obrót krajowy w transporcie śródlądowo-morskim (przywóz)
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Porty morskie Obrót krajowy w transporcie morsko-śródlądowym (wywóz)
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Porty morskie Długość nabrzeży w portach morskich
 • Nabrzeża
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Porty morskie Nabrzeża o dopuszczalnej głębokości powyżej 10,9 m
 • Nabrzeża
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Porty morskie Nabrzeża przeładunkowe
 • Nabrzeża
Rozwiń grupowanie
 • m
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Porty morskie Obrót ładunków tranzytowych - przywóz
 • Ładunki w obrocie tranzytowym
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Porty morskie Obrót ładunków tranzytowych - wywóz
 • Ładunki w obrocie tranzytowym
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Porty morskie Tranzyt morsko-lądowy (przywóz)
 • Ładunki w obrocie tranzytowym
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Porty morskie Tranzyt lądowo- morski (wywóz)
 • Ładunki w obrocie tranzytowym
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Porty morskie Tranzyt morski - przywóz
 • Ładunki w obrocie tranzytowym
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Porty morskie Tranzyt morski - wywóz
 • Ładunki w obrocie tranzytowym
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Porty morskie Obrót ładunków tranzytowych w tranzycie morsko-lądowym (przywóz)
 • Ładunki w tranzycie wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Porty morskie Obrót ładunków tranzytowych w tranzycie lądowo-morskim (wywóz)
 • Ładunki w tranzycie wg krajów
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Porty morskie Zdolność przeładunkowa portu morskiego
 • Zdolność przeładunkowa wg ładunków
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Porty morskie Port morski
 • Porty T-10
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
29 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
30 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety