Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
DNU-R - roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Międzynarodowy handel usługami Czy jednostka dostarczała usługi nierezydentom w trakcie 2020 r.?
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Międzynarodowy handel usługami Czy jednostka nabywała usługi od nierezydentów w trakcie 2020 r.?
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
7 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
8 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
9 Informacje dotyczące wywiadu/ankiety Uwagi respondenta Zmienna opisowa
 • rok
10 Dane identyfikacyjne Czy za Państwa firmę sprawozdanie wypełnia biuro rachunkowe? Zmienna jakościowa
 • rok
11 Dane identyfikacyjne REGON biura rachunkowego Zmienna identyfikacyjna
12 Międzynarodowy handel usługami Czy jednostka dostarczała usługi nierezydentom w trakcie 2020 r.? Zmienna jakościowa
 • rok
13 Międzynarodowy handel usługami Czy jednostka nabywała usługi od nierezydentów w trakcie 2020 r.? Zmienna jakościowa
 • rok
14 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług dostarczonych nierezydentom
 • Usługa uszlachetniania kod 150
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
15 Międzynarodowy handel usługami Wartość usług nabytych od nierezydentów
 • Usługa uszlachetniania kod 150
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok