Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
TDI - sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych Zmienna określająca czas
 • rok
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania Zmienna określająca czas
 • rok
3 Terminale transportu intermodalnego Jednostki intermodalne przewożone transportem samochodowym
 • Jednostki intermodalne przewożone transportem samochodowym
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
4 Terminale transportu intermodalnego Przywóz pozostałych jednostek ładunkowych do terminalu intermodalnego
 • t
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Terminale transportu intermodalnego Wywóz pozostałych jednostek ładunkowych z terminalu intermodalnego
 • t
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Terminale transportu intermodalnego Wywóz kontenerów z terminalu intermodalnego
 • szt.
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Terminale transportu intermodalnego Przywóz kontenerów do terminalu intermodalnego
 • t
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok