Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
TK-2a - sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Import, Eksport i Tranzyt
 • Grupy ładunków NST 2007
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Import, Eksport i Tranzyt
 • Grupy ładunków NST 2007
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Eksport i Import
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Eksport i Import
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport kolejowy
 • Tranzyt
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport kolejowy
 • Tranzyt
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety