Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
TK-3a - sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji w transporcie międzynarodowym
 • Klasa wagonów
 • Rodzaj taryfy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Klasa wagonów pociągów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Tranzyt
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Przewozy pasażerów Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
 • Transport kolejowy
 • Kierunek komunikacji w transporcie międzynarodowym
 • Klasa wagonów
 • Rodzaj taryfy
Rozwiń grupowanie
 • tys. pas km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety