Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
TK-4 - sprawozdanie o pracy taboru kolejowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Praca taboru kolejowego
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
 • Rodzaj pociągów
Rozwiń grupowanie
 • brutto t km
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
 • Rodzaj pociągów
Rozwiń grupowanie
 • poc km
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Pociągi osobowe
 • Kierunek komunikacji
Rozwiń grupowanie
 • poc km
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
Rozwiń grupowanie
 • lokomotywo / km
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Transport kolejowy - manewry
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
Rozwiń grupowanie
 • lokomotywo / km
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
 • Wagony towarowe
 • Stopień załadowania
Rozwiń grupowanie
 • wagono / km
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Rodzaj taboru trakcyjnego
 • Rodzaj wagonów osobowych
Rozwiń grupowanie
 • wagono / km
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety