Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
Z.2.GIJHARS - dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Liczba plantatorów chmielu wg GIJHARS
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Powierzchnia uprawy chmielu wg. GIJHARS
  • ha
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych Zbiory chmielu wg. GIJHARS
  • dt
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety