Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
załącznik nr 5 do sprawozdania MRPiPS-01 - bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • W szczególnej sytuacji 3
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • W szczególnej sytuacji 3
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • Do 12 miesięcy od ukończenia szkoły
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Poszukiwanie pracy Poszukujący pracy w urzędach pracy
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • Wiek - grupy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • Staż pracy w latach
 • Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • powyżej 50 roku życia
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • Wiek - grupy
 • Do 12 miesięcy od ukończenia szkoły
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
10 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • Staż pracy w latach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • Wiek - grupy
 • Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Rejestracja bezrobotnych
 • Zamieszkali na wsi
 • Płeć
 • W szczególnej sytuacji 3
 • w szczególnej sytuacji 7
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety