Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
załącznik nr 8 do sprawozdania MRPiPS-01 - umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Poszukiwanie pracy Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
 • Rozpoczęte i zakończone
 • Bezrobotni, poszukujący pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Poszukiwanie pracy Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
 • Kontynuowane
 • Bezrobotni, poszukujący pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Poszukiwanie pracy Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
 • Podjęcia pracy w trakcie lub do 3 m-cy po zakończeniu programu i wykonywanie jej co najmniej 30 dni
 • Bezrobotni, poszukujący pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od 1 stycznia roku sprawozdawczego do końca pierwszego kwartału następnego roku
4 Umowy z agencjami zatrudnienia Umowy z agencjami zatrudnienia
 • Kontynuowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
5 Umowy z agencjami zatrudnienia Umowy z agencjami zatrudnienia
 • Rozpoczęte i zakończone
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Umowy z agencjami zatrudnienia Umowy z agencjami zatrudnienia
 • Realizowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
 • 31 grudnia
7 Umowy z agencjami zatrudnienia Bezrobotni skierowani do agencji zatrudnienia
 • Bezrobotni skierowani do agencji i którzy podjęli lub zakończyli pracę
 • Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Programy specjalne
 • Rozpoczęte i zakończone
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Programy specjalne
 • Kontynuowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
10 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Programy specjalne
 • Realizowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Programy specjalne i regionalne Programy regionalne
 • Kontynuowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
12 Poszukiwanie pracy Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
 • Podjęcia pracy w trakcie lub do 3 m-cy po zakończeniu programu i wykonywanie jej co najmniej 30 dni
 • Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy z ustalonym profilem pomocy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od 1 stycznia roku sprawozdawczego do końca pierwszego kwartału następnego roku
13 Poszukiwanie pracy Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
 • Kontynuowane
 • Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy z ustalonym profilem pomocy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Poszukiwanie pracy Uczestnicy programów specjalnych poszukujący pracy
 • Rozpoczęte i zakończone
 • Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy z ustalonym profilem pomocy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Programy specjalne i regionalne Programy regionalne
 • Rozpoczęte i zakończone
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Programy specjalne i regionalne Programy regionalne
 • Realizowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Programy specjalne i regionalne Uczestnicy programów regionalnych
 • Rozpoczęte i zakończone
 • Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Programy specjalne i regionalne Uczestnicy programów regionalnych
 • Podjęcia pracy w trakcie lub do 3 m-cy po zakończeniu programu i wykonywanie jej co najmniej 30 dni
 • Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • od 1 stycznia roku sprawozdawczego do końca pierwszego kwartału następnego roku
19 Programy specjalne i regionalne Uczestnicy programów regionalnych
 • Kontynuowane
 • Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Program Aktywizacja i Integracja
 • Uruchomione i zakończone
 • PAI i podmioty współpracujące
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy Bezrobotni uczestnicy Programów Aktywizacji i Integracji
 • Bezrobotni, którzy skorzystali z PAI
 • Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Program Aktywizacja i Integracja
 • PAI i podmioty współpracujące
 • Realizowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Zlecenia działań aktywizacyjnych Działania aktywizacyjne
 • Rozpoczęte i zakończone
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Zlecenia działań aktywizacyjnych Działania aktywizacyjne
 • Kontynuowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
25 Zlecenia działań aktywizacyjnych Uczestnicy zleceń działań aktywizacyjnych
 • Zgłoszenie do realizatora, podjęcia pracy lub działalności gospodarczej
 • Kategorie osób
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Zlecenia działań aktywizacyjnych Działania aktywizacyjne
 • Realizowane
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety