Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ZOŚ-8 - zestawienie tabelaryczne "Stan pszczelarstwa w Polsce"
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Stan pszczelarstwa Pszczelarze
 • Przynależność pszczelarzy i rodzin pszczelich
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Stan pszczelarstwa Rodziny pszczele
 • Przynależność pszczelarzy i rodzin pszczelich
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Stan pszczelarstwa Miód pozyskiwany z rodziny pszczelej
 • Średnia ilość miodu z różnej wielkości pasieki
Rozwiń grupowanie
 • kg
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Stan pszczelarstwa Struktura pasiek
 • Wielkość pasieki
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety