Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ARiMR SFK_IACSplus_ZSZiK 01 - dane dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2020
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dopłaty bezpośrednie Wartość wypłaconych dopłat w ramach kampanii z bieżącego roku
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Dopłaty bezpośrednie Wartość naliczonych dopłat w ramach kampanii z bieżącego roku
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Dopłaty bezpośrednie Wartość wypłaconych dopłat w ramach kampanii z lat poprzednich
Zmienna ilościowa
  • rok