Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
DGLP SILP 02 - dane dotyczące powierzchni gruntów leśnych i przewidzianych do zalesienia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zasoby leśne Grunty zalesione
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Zasoby leśne Grunty niezalesione
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zasoby leśne Grunty związane z gospodarką leśną
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Zasoby leśne Grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zagrożenia i ochrona lasu Powierzchnia występowania szkód górniczych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Zagrożenia i ochrona lasu Osiadanie terenu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Zagrożenia i ochrona lasu Zawodnienie terenu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Zagrożenia i ochrona lasu Zawodnienie na gruntach wyłączonych z produkcji leśnej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zagrożenia i ochrona lasu Osuszenie terenu
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Zasoby leśne Przyrost powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Zasoby leśne Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Zasoby leśne Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych sztucznie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Zasoby leśne Pozostałe przyczyny przyrostu powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Zasoby leśne Ubytek powierzchni gruntów leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego