Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KNF SIUKNF 02 - dane dotyczące banków spółdzielczych i ich przynależności do banków zrzeszających, struktury własnościowej kapitału podstawowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy organizacyjno-prawne Bank spółdzielczy
  • Banki spółdzielcze wg zrzeszeń
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia