Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KPRP TP 01 - dane dotyczące nadanych tytułów profesora
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST) Nadane tytuły naukowe profesora
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
2 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna