Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KRUS FARMER 03 - dane o osobach pobierających świadczenia rolnicze z KRUS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe główne Zmienna jakościowa
  • grudzień
2 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Osoby uprawnione do renty rodzinnej
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • grudzień
3 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych
Zmienna ilościowa
  • grudzień
4 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
5 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe w zbiegu
Zmienna ilościowa
  • grudzień
6 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe w zbiegu Zmienna jakościowa
  • grudzień
7 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Świadczenie emerytalno-rentowe główne
Zmienna ilościowa
  • grudzień
8 Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe Dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych Zmienna jakościowa
  • grudzień
9 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności Zmienna jakościowa
  • grudzień