Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KRUS nSIU 02 - dane dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne NIP Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna identyfikacyjna
4 Cechy demograficzne osób Rok urodzenia Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
6 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Adres prowadzenia działalności rolniczej (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, ) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
8 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj prowadzonej działalności w gospodarstwie rolnym Zmienna jakościowa
  • grudzień
9 Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych Powierzchnia gospodarstwa rolnego
  • ha
  • ha(p)
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
10 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna identyfikacyjna
11 Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym Wskaźnik - dział specjalny Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
12 Cechy organizacyjno-prawne Tytuł prawny do posiadanego gospodarstwa rolnego Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia