Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KNF SIUKNF 03 - dane dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, depozytów i pożyczek oraz członków kas
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność SKOK Członkowie SKOK
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Działalność SKOK Pożyczki i kredyty udzielone członkom
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Działalność SKOK Depozyty (lokaty) przejęte od członków
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Działalność SKOK Należności przeterminowane
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Działalność SKOK Pożyczki i kredyty udzielone członkom
 • Pożyczki i kredyty udzielone członkom ogółem
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Działalność SKOK Depozyty (lokaty) przejęte od członków
 • Depozyty (lokaty) przejete od członków ogółem
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Działalność SKOK Placówki, oddziały i punkty kasowe SKOK
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia