Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
G-01 - sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Gospodarowanie materiałami Zużycie materiałów
  • jednostka z wymiaru
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Gospodarowanie materiałami Zapas materiałów
  • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna