Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
G-03 - sprawozdanie o zużyciu nośników energii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa skrócona jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • rok
4 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
5 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
6 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • nośnik energii (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • nośnik energii z wartością opałową (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • nośnik energii (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • nośnik energii (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • nośnik energii (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • nośnik energii (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • nośnik energii (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • energia elektryczna ze wszystkich źródeł pochodzenia (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • źródło pochodzenia energii elektrycznej (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Ciepło i energia elektryczna Odzysk energii / ciepła
 • energia elektryczna (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Bilanse paliw i energii Zakup nośnika energii
 • energia elektryczna (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Bilanse paliw i energii Inne przychody nośnika energii
 • energia elektryczna (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Bilanse paliw i energii Sprzedaż nośnika energii
 • energia elektryczna (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Bilanse paliw i energii Inne rozchody nośnika energii
 • energia elektryczna (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • energia elektryczna ze wszystkich źródeł pochodzenia (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • ciepło ze wszystkich źródeł pochodzenia (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • źródło pochodzenia ciepła (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Ciepło i energia elektryczna Uzysk ciepła z procesów chemicznych
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Ciepło i energia elektryczna Odzysk energii / ciepła
 • ciepło (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Bilanse paliw i energii Zakup nośnika energii
 • ciepło (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Bilanse paliw i energii Inne przychody nośnika energii
 • ciepło (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Bilanse paliw i energii Sprzedaż nośnika energii
 • ciepło (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Bilanse paliw i energii Inne rozchody nośnika energii
 • ciepło (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • ciepło ze wszystkich źródeł pochodzenia (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Bilanse paliw i energii Wielkość odniesienia do zużycia nośnika energii
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Bilanse paliw i energii Wielkość odniesienia do zużycia nośnika energii
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • nośnik energii z wartością opałową na potrzeby energetyczne 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • brykiety z węgla kamiennego z przemiany 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • brykiety z węgla kamiennego z przemiany 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 001 (g-03)
 • brykiety z węgla kamiennego z przemiany 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 001 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 002 (g-03)
 • nośnik energii z wartością opałową na wsad 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 002 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 002 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 002 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 002 (g-03)
 • brykiety z węgla brunatnego z przemiany 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 002 (g-03)
 • brykiety z węgla brunatnego z przemiany 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 002 (g-03)
 • brykiety z węgla brunatnego z przemiany 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 002 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii z wartością opałową na wsad 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
66 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii z wartością opałową na potrzeby energetyczne 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 003 (g-03
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii z przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii z wartością opałową z przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • nośnik energii z przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • wyrób nieenergetyczny z przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • wyrób nieenergetyczny z wartością opałłową z przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 003 (g-03)
 • wyrób nieenergetyczny z wartością opałłową z przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem wyrobów nieenergetycznych z przemiany 003 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
80 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • gaz ziemny wysokometanowy z przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
87 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • gaz ziemny wysokometanowy z przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / m3
Zmienna ilościowa
 • rok
88 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • gaz ziemny wysokometanowy z przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
89 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • wyrób nieenergetyczny z przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • wyrób nieenergetyczny z wartością opałową z przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • kJ / kg
Zmienna ilościowa
 • rok
92 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 009 (g-03)
 • wyrób nieenergetyczny z wartością opałową z przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem wyrobów nieenergetycznych z przemiany 009 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
94 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
95 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
96 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
97 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 014 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
98 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 014 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 014 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
99 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 014 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 014 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
100 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 014 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
101 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 014 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
102 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 014 (g-03)
 • energia elektryczna z przemiany 014 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
103 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 014 (g-03)
 • energia elektryczna z przemiany 014 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
104 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 014 (g-03
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
105 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
106 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
107 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
108 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 016 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
109 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 016 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 016 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
110 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 016 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 016 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
111 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 016 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
112 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 016 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
113 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 016 (g-03)
 • ciepło w parze wodnej i gorącej wodzie z przemiany 016 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
114 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 016 (g-03)
 • ciepło w parze wodnej i gorącej wodzie z przemiany 016 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
115 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 016 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
116 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 036 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
117 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • przemiana energetyczna 036 (g-03)
 • nośnik energii z wartością opałową na wsad 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
118 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • przemiana energetyczna 036 (g-03)
 • nośnik energii na wsad 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
119 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
120 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 036 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
121 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 036 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
122 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
123 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
124 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 036 (g-03)
 • nośnik energii z przemiany 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
125 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 036 (g-03)
 • nośnik energii z przemiany 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
126 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 036 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
127 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
128 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
129 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
130 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 037 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
131 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 037 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 037 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
132 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 037 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 037 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
133 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 037 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
134 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 037 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
135 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 037 (g-03)
 • nośnik energii z przemiany 037 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
136 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 037 (g-03)
 • nośnik energii z przemiany 037 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
137 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 037 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
138 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
139 Bilanse paliw i energii Wartość opałowa
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
140 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
141 Bilanse paliw i energii Zużycie na wsad
 • suma Razem zużycia nośników energii na wsad w przemianie 041 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
142 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 041 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 041 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
143 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • przemiana energetyczna 041 (g-03)
 • nośnik energii na potrzeby energetyczne 041 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
144 Bilanse paliw i energii Zużycie bezpośrednie
 • suma Razem zużycia nośników energii na potrzeby energetyczne przemiany 041 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
145 Bilanse paliw i energii Zużycie całkowite nośnika energii
 • suma Ogółem zużycia nośników energii na wsad i na potrzeby energetyczne przemiany 041 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
146 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 041 (g-03)
 • nośnik energii z przemiany 041 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
147 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • przemiana energetyczna 041 (g-03)
 • nośnik energii z przemiany 041 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
148 Bilanse paliw i energii Produkcja z procesu przemiany energetycznej
 • suma Razem nośników energii z przemiany 041 (g-03)
Rozwiń grupowanie
 • GJ
Zmienna ilościowa
 • rok
149 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
150 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety