Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MNiSW ZSIoSWiN 05 - dane dotyczące studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego, osób ubiegających się o stopień doktora oraz stypendiów naukowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
 • osoby doktoryzujące się
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni wykazywani tylko jeden raz
 • rodzaj niepełnosprawności
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby doktoryzujące się - szkoła doktorska
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni
 • rodzaj niepełnosprawności
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby doktoryzujące się
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Doktoranci i doktoraty Doktoranci niepełnosprawni
 • rodzaj niepełnosprawności
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • osoby doktoryzujące się - szkoła doktorska
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • płeć (o, k)
 • w szkole doktorskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • w szkole doktorskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
 • którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • którzy pozytywnie przeszli ewaluację śródokresową po II roku
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Stypendia naukowe Osoby pobierające stypendia naukowe
 • stypendia przyznane na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej
 • uzyskały stopień doktora w trybie eksternistycznym w danym roku kalendarzowym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej
 • wszczęły postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w danym roku kalendarzowym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • niebędące uczestnikami szkoły doktorskiej
 • wszczęte postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • poza studiami doktoranckimi
 • wszczęte przewody doktorskie w danym roku kalendarzowym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • poza studiami doktoranckimi
 • wszczęte przewody doktorskie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Doktoranci i doktoraty Osoby ubiegające się o stopień doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • poza studiami doktoranckimi
 • uzyskały stopień doktora
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Doktoranci i doktoraty Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • na/po studiach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Doktoranci i doktoraty Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich
 • w tym kobiety
 • na/po studiach doktoranckich
 • na studiach doktoranckich
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Doktoranci i doktoraty Osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w przewodach doktorskich
 • w tym kobiety
 • podczas studiów doktoranckich
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie decyzji rektora
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Słuchacze studiów podyplomowych
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • którzy otrzymali świadectwo ukończenia kształcenia poza Polską
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • którzy otrzymali świadectwo ukończenia kształcenia poza Polską
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • przyjęci na pierwszy semestr
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Uczestnicy kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie decyzji rektora
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Doktoranci i doktoraty Wszczęte przewody doktorskie
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Słuchacze studiów podyplomowych i uczestnicy kształcenia specjalistycznego Wydane świadectwa ukończenia kształcenia specjalistycznego
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych słuchaczom, którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • płeć (o, k)
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Absolwenci Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w szkole doktorskiej
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w szkole doktorskiej
 • którzy wszczęli postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • w tym kobiety
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
48 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
49 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • podejmujący i odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
50 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • na studiach doktoranckich
 • płeć (o, k)
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych, decyzji rektora lub właściwego ministra
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
51 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
52 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • którzy otrzymali dyplom ukończenia studiów wyższych poza Polską
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
53 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie decyzji rektora
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
54 Doktoranci i doktoraty Doktoranci
 • rodzaj sprawozdania S-12
 • w szkole doktorskiej
 • podejmujący i odbywający studia na podstawie umów międzynarodowych
 • płeć (o, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia