Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MNiSW ZSIoSWiN 07 - dane dotyczące wykazu uczelni i jednostek zamiejscowych oraz instytutów naukowych i badawczych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Instytucje naukowe Uczelnie, jednostki zamiejscowe, instytuty badawcze i naukowe
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia