Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MRiPS KSMPS 01 - dane o Centrach Integracji Społecznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnienie w CIS
 • Rodzaj zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy, biorący udział w zajęciach w CIS
 • Grupy uczestnikow zajęć CIS
 • Kategorie usług reintegracji zawodowej i społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy, którzy rozpoczęli zajęcia w CIS
 • Grupy uczestnikow zajęć CIS
 • Kategorie usług reintegracji zawodowej i społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy, którzy ukończyli zajęcia w CIS
 • Grupy uczestnikow zajęć CIS
 • Kategorie usług reintegracji zawodowej i społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Charakterystyka działalności jednostek reintegracyjnych Uczestnicy zajęć w CIS usamodzielnieni ekonomicznie
 • Rodzaje usamodzielnienia ekonomicznego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Otrzymane dotacje w Centrach Integracji Społecznej
 • Kategorie otrzymanych dotacji w CIS
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Wykorzystane dotacje w Centrach Integracji Społecznej
 • Kategorie przeznaczenia dotacji w CIS
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Wydatki w Centrach Integracji Społecznej
 • Kategorie wydatków w CIS
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ekonomiczne aspekty działalności jednostek reintegracyjnych Przychody w Centrach Integracji Społecznej
 • Kategorie przychodów w CIS
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
11 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok