Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MRPiPS KSMŚR 02 - dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień pokrewieństwa z osobą ubiegającą się o świadczenie Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
2 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
 • 31 marca
3 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
4 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
 • rok
5 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Niepełnosprawność Zmienna jakościowa
 • rok
6 Placówki edukacyjne i wychowawcze Szkoła Zmienna jakościowa
 • rok
7 Dochody gospodarstw domowych Dochód osoby
 • Typ dochodu
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Świadczenia na rzecz rodziny Dochód rodziny pobierającej świadczenia rodzinne
 • Typ dochodu
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Świadczenia na rzecz rodziny Świadczenia rodzinne
 • Rodzaje świadczeń rodzinnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • rok
10 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
12 Świadczenia na rzecz rodziny Charakter osoby w świadczeniach na rzecz rodziny Zmienna identyfikacyjna
13 Świadczenia na rzecz rodziny Rodzina Zmienna identyfikacyjna
14 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
 • rok
15 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna