Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MS KRS RP 01 - dane o podmiotach zarejestrowanych w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer KRS Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Cechy organizacyjno-prawne Data wpisu lub wykreślenia z rejestru KRS Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
4 Cechy organizacyjno-prawne Data ostatniego wpisu do rejestru KRS Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
5 Cechy organizacyjno-prawne Ostatni wpis do rejestru KRS Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
6 Zakres działalności organizacji non-profit Status organizacji pożytku publicznego Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia
7 Cechy organizacyjno-prawne Data wpisu do rejestru informacji o uzyskaniu bądź utracie statusu organizacji pożytku publicznego Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
8 Cechy organizacyjno-prawne Data wpisu do rejestru przedsiębiorców Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
9 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
10 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
  • 31 grudnia
11 Dane identyfikacyjne Nazwa organu reprezentacji Zmienna identyfikacyjna
12 Zakres działalności organizacji non-profit Członek organu reprezentacji Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
13 Cechy organizacyjno-prawne Forma prawna Zmienna jakościowa
  • 31 grudnia