Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MSWiA PBP 01 - dane dotyczące liczby pracujących w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego, w MSWiA oraz w formacjach podległych Ministrowi
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w Bezpieczeństwie Publicznym
  • Zatrudnieni funkcjonariusze i pracownicy cywilni
  • Płeć
  • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia