Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MKiŚ GMOuż_GMM_GMOuw 01 - dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Klimatu i Środowiska na uwolnienie GMO do środowiska, na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) Decyzje Ministra Środowiska wydane na eksperymentalne uwolnienie do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
  • Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) Decyzje Ministra Środowiska wydane na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
  • Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)
  • Mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane (GMM)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok