Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
NBP SI NBP 01 - dane dotyczące liczby placówek bankowych (wraz z centralami)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sieć obsługi klienta banku Placówka bankowa
  • Regiony
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Sieć obsługi klienta banku Bankomat
  • Liczba bankomatów będących w posiadaniu banków
  • Liczba bankomatów będących w posiadaniu SKOK
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej
  • tys. PLN
Zmienna ilościowa
  • rok