Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
OOC SI 01 - dane dotyczące wszczętych i zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia