Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PIG MIDAS_PSH 01 - dane dotyczące zasobów wód podziemnych w Polsce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów starszych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów kredowych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów paleogeńsko-neogeńskich
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Zasoby wód podziemnych Stan zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zasoby wód podziemnych Przyrost - ubytek zasobów wód podziemnych w stosunku do roku poprzedniego
 • Województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / h
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia