Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
SN SI 01 - dane dotyczące spraw do rozstrzygnięcia w SN
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia