Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
TGE BD 01 - dane dotyczące Rynku Instrumentów Finansowych (wolumen obrotów kontraktów futures)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Giełda Papierów Wartościowych Kontrakty terminowe futures
  • Kontrakty terminowe futures
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • rok