Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
TOPR RD 01 - dane dotyczące rocznej działalności
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR i TOPR) Ratownicy TOPR
  • W ratownicy rodzaje
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Działalność Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR i TOPR) Interwencje i akcje ratunkowe TOPR
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Działalność Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR i TOPR) Wypadki śmiertelne TOPR
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Działalność Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR i TOPR) Wyprawy ratunkowe TOPR
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok