Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
UG RM 01 - dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Migracje Miesiąc i rok początku zamierzonego pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
4 Migracje Miesiąc i rok końca zamierzonego pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Miejsce stałego zameldowania w Polsce (składowe: Gmina, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
6 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
7 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
 • rok
8 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
 • rok
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • kwartał
 • 31 grudnia