Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
UG RM 02 - dane o ludności (stałych mieszkańcach gminy) nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Miejsce stałego zameldowania w Polsce (składowe: Gmina, ) Zmienna adresowa
 • kwartał
 • 31 grudnia
2 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • kwartał
 • rok
 • 31 grudnia
3 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
4 Migracje Kraj pobytu czasowego Zmienna jakościowa
 • rok
 • 31 grudnia
5 Obywatelstwo, kraj urodzenia Obywatelstwo Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 marca
 • 31 grudnia
6 Migracje Data początku zamierzonego pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
7 Migracje Data końca zamierzonego pobytu czasowego lub zgłoszenia wyjazdu / powrotu z pobytu czasowego Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
8 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
9 Obywatelstwo, kraj urodzenia Kraj urodzenia Zmienna jakościowa
 • rok
 • kwartał
 • 31 grudnia
10 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna