Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2022

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 12 - dane dotyczące stężenia radionuklidów naturalnych i sztucznych w powierzchniowej warstwie gleby
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring radiologiczny Stężenie radionuklidów w glebie
  • Stężenie radionuklidów w glebie
Rozwiń grupowanie
  • Bq / kg
  • Bq / m2
Zmienna ilościowa
  • rok