Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ZUS KSI_SAP ERP 02 – dane dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty działalności ZUS
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Składki ubezpieczeniowe
  • Przypis składek na pozarolnicze ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego