Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MRiRW SI 01 – dane dotyczące zestawienia jednostek, które otrzymały zastrzyki kapitałowe i pomoc publiczną, wpływy z dywidend, przychody brutto z prywatyzacji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Dywidendy i udziały w zyskach - RZiS
  • Wpływy z dywidend
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Zastrzyki kapitałowe
  • Podwyższenie kapitału
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pomoc publiczna
Zmienna ilościowa
  • rok