Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
BGK SFK 01 – dane w zakresie funduszy utworzonych, powierzonych i przekazanych BGK na mocy odrębnych ustaw – wpływy i wydatki
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty działania
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty operacji finansowych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty z tytułu prowizji
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Odsetki (przychody)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Środki budżetowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Opłata paliwowa
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty operacyjne RZiS
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego