Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
JIR SFK 01 – dane z zakresu realizowanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zgodnie z ich definicją w rozumieniu przepisów polskich lub zasad Komisji Europejskiej – Eurostatu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Kontraktowa wartość nakładów inwestycyjnych
Zmienna ilościowa
  • kwartał
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Faktyczna wartość nakładów inwestycyjnych
Zmienna ilościowa
  • kwartał
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Płatności na rzecz partnera prywatnego
  • Wartość płatności według rodzajów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • kwartał